تکمیل فرم خرید
نام فایل

مکانیزم عملکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت و گامهای طراحی مدل و بکارگیری آن در یک سازمان نمونه

قیمت 57,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >