تکمیل فرم خرید
نام فایل

بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد

قیمت 175,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >