تکمیل فرم خرید
نام فایل

نحوه اثرگذاری فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی و ایجاد مدلی جامع جهت تبیین آن

قیمت 199,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >