تکمیل فرم خرید
نام فایل

طراحی سیستمی نظام مند جهت بهبود وضعیت مدیریت پروژه در سازمان های پروژه ای و بر اساس استاندارد PMBOK

قیمت 185,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >