تکمیل فرم خرید
نام فایل

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی اجرایی در شركت صنایع تجهیزاتی نفت

قیمت 165,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >